06

دی

برپایی ضیافت شام شب یلدا با حضور فرزندان گلستان علی

برپایی ضیافت شام شب یلدا،
با حضور فرزندان گلستان علی
و به میزبانی
هتل بین المللی قصر طلایی برگزار شد.