13

خرداد

فراخوان سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری

” فراخوان سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد گردشگری حلال، ظرفیت ایرانی”

با استعانت از درگاه ایزد متعال و به پشتوانه تجربه دو دوره برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری و استقبال و همراهی هنرمندان و هنر دوستان گرامی، آحاد مردم عزیزمان و به منظور افزایش آگاهی بیشتر جامعه از اهمیت و ارزش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری و نیز افزایش مشارکت و همکاری مردمی در خلق ایده ها و تفکرات نوین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سومین دوره از این جشنواره را با رویکرد گردشگری ح ل و با بهره گیری از ظرفیت های ایران اس می و مبنای ح ل بودن خدمات و تولیدات ایرانی مانند مهمان نوازی، خوراک ایرانی، سوغات، صنایع دستی، تنوع فرهنگی و … در تبلیغات گسترده جهانی با همکاری سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و فعا ن مردمی در حوزه گردشگری برگزار می نماید.

حوزه های پذیرش آثار:

 عکس در دو بخش حرفه ای و عمومی

 سفرنامهنویسی

 ایده

 فیلم

تقویم جشنواره:

 مهلت ارسال آثار:3335/2/35 تا 3335/5/35

 انتخاب و داوری: نیمه دوم مرداد ماه 3335

 برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، نمایش آثار و اهداء جوایز: 3335/5/33 همزمان با اختتامیه نمایشگاه

دبیرخانه جشنواره :

 نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، برج صدف، طبقه 3، واحد 35

 شماره تماس: 00522303

 شماره نمابر: 00522300

www.Irantourismfestival3.com :وب سایت 