06

دی

مراسم تقدیر از تیم های برتر فوتبال و فوتسال خراسان

مراسم تقدیر از تیم های برتر فوتبال و فوتسال خراسان رضوی در [هتل بین المللی قصرطلایی،
حامی فوتبال خراسان رضوی] با حضور هیات رییسه فدراسیون و هیات روسای فوتبال کشور برگزار شد.