01

دی

هتل بین المللی قصرطلایی-میزبان شایسته برای مشهد 2017 (ISESCO)

بازدید مدیر کل محترم صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و معاون محترم گردشگری از آمادگی تاسیسات گردشگری استان برای میزبانی و اسکان میهمانان، سفرا و وزرای جهان اسلام در مشهد 2017 (ISESCO)