فرم رزرو کافی شاپ های هتل بین المللی قصر طلایی

جهت برگزاری مراسم در هر یک از کافی شاپ های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

بخش اول: اطلاعات رزرو گیرنده

لطفا دراین بخش از فرم اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.

در صورتیکه عضو باشگاه مشترکین هتل می باشید در این قسمت شماره اشتراک خود را وارد نمایید.

بخش دوم: مشخصات مراسم

لطفا در این بخش از فرم رزرو مشخصات مراسم خود را وارد نمایید.

لطفا صبر کنید