فرم رزرو رستوران

جهت برگزاری مراسم در هر یک از رستوران های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

بخش اول: اطلاعات رزرو گیرنده

لطفا دراین بخش از فرم اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.

در صورتی که عضو باشگاه مشترکین هتل می باشید شماره اشتراک خود را وارد نمایید یا در صورت تمایل به عضو شدن روی این لینک کلیک کنید.

بخش دوم : مشخصات مراسم

لطفا در این بخش از فرم رزرو مشخصات مراسم خود را وارد نمایید.

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

لطفا صبر کنید