اماکن تاریخی و توریستی:

 

آرامگاه فردوسی

“حکیم ابوالقاسم فردوسی” بزرگترین حماسه سرای ایران می باشد که شاهنامه را در مدت 30 سال سروده است . آرامگاه این شاعر بزرگ و نامی در 24 کیلومتری شمال غربی مشهد (توس) در مسیر جاده مشهد – قوچان واقع شده است . آرامگاه فردوسی در باغ بسیار مصفایی قرار دارد . در داخل محوطه آرامگاه تابلوهای سنگی زیبا ، از داستانها و حماسه های شورآفرین شاهنامه وجود دارد . کار بازسازی این آرامگاه در سال 1347 به اتمام رسیده است . در غرب باغ آرامگاه موزه ای قرار دارد . از جمله اشیاء این موزه یک جلد شاهنامه خطی به وزن 37 کیلوگرم است .

 

آرامگاه نادر

در چهارراه شهدای مشهد ، میان باغ مصفایی ، آرامگاه نادر بنا شده است . این ساختمان توسط انجمن آثار ملی در سال 1338 هجری شمسی ساخته شد . مجسمه نادر درحالی که سوار بر اسبی است و تبر زینی در دست دارد ، بر فراز آرامگاه نصب شده است . این مجسمه توسط موسسه مجسمه سازی Bruni در ایتالیا ساخته شده است . ارتفاع این مجسمه 5 متر
می باشد . وزن تقریبی آن حدود 14000 کیلوگرم است . در داخل آرامگاه ، موزه ای وجود دارد که اسلحه ، کلاه خود ، زره و لوازم رزمی زمان نادر که شامل تعداد 130 نوع اسلحه آن زمان است نگهداری می شود . این آرامگاه در سال 1342 گشایش یافته است . “نادرشاه” در شوال سال 1148 ه ق به سلطنت رسید و در جمادی الثانی 1160 ه ق به دست افراد قزلباش در قوچان کشته شد .

 

گنبد هارونیه

تنها اثر بر جای مانده از توس قدیم بنای آجری است معروف به گنبد هارونیه که در دهه های اخیر به همت انجمن آثار ملی و میراث فرهنگی خراسان مرمت و بازسازی شده است . مردم این بنا را زندان هارونیه می نامند و در متون و سفرنامه ها از آن به عنوان مسجد توس و آرامگاه و خانقاه غزالی نام برده شده است . تحقیقات اخیر نشان داده که هارونیه صرفاً آرامگاه یا خانقاهی است که در سده های هفتم یا هشتم هجری هم پهلو با یک بنای مذهبی دیگر و بر روی خرابه های ابنیه کهن ساخته شده است . این بنا مشتمل بر یک فضای وسیع مربع گنبددار به ارتفاع حدود 25 متر و وسعت 12 در 12 متر است . در انتهای بنا سه حجره با اتاقک و با تزئیناتی شامل گچبری قرار دارد که تزئینات خارجی آن منحصر به قاب های عمودی و ستون نماهای طرفین ورودی می باشد.