سرویس پخش زنده هتل قصر طلایی

در این قسمت از وب سایت سرویس پخش زنده اماکن مختلف برای شما میهمانان گرامی پیاده سازی شده است، شایان ذکر است سرویس پخش زنده با اتصال به سرورهای پخش امکان مقصد انتقال صدا و تصویر را انجام میدهد، لذا مدنظر داشته باشید در صورت خرابی یا قطع اتصال پخش کننده اختلالات احتمالی در پخش وجود خواهد داشت که مشکل مربوط به سرور ارایه دهنده اماکن می باشد.