پرسشنامه استخدامی هتل بین المللی قصر طلایی

متقاضی گرامی ضمن سلام و خیر مقدم، شایسته است تمام مراحل این پرسشنامه را به دقت و با صداقت کامل تکمیل نموده و مطمئن باشید که مطالب آن تماما محرمانه تلقی خواهد شد. شایان ذکر است تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهد استخدامی برای هتل به وجود نخواهد آورد.

مشخصات فردی

متقاضی گرامی لطفا در این بخش از پرسشنامه استخدامی مشخصات فردی خود را وارد نمایید.

سانتیمتر

کیلوگرم

توجه: لطفا یک تصویر با حجم کمتر از 512 کیلوبایت را برای فرم استخدام ارائه نمایید.

وضعیت تاهل و تحصیلات

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی سوابق شغلی خود را مشخص نمایید.

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی در صورتی که در موسسه یا سازمانی جهت افزایش آگاهی علمی و عملی دوره آموزشی گذرانده اید ذکر کنید.

سایر مهارت ها:

خواهشمند است به موارد زیر توجه داشته باشید :

  • تکمیل پرسشنامه استخدامی هیچگونه تعهد استخدام برای هتل بوجود نخواهد آورد.
  • هتل تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد.
لطفا صبر کنید