درباره مشهد

شهر مشهد مجموعه اي است ازتقابل ها. شهري بزرگ با مركزي جمع وجورودوست داشتني. شهري مدرن، داراي فن آوري بالا به همراه پيشينه اي پرافتخار و ميراث معماري پرجاذبه به خصوص عجايب معماري موجود در مجموعه حرم مطهر يك پايتخت معماري سنتي اسلامي كه الگو مي باشدو هنوز دراطراف واكناف آن آثاري از بازارچه هاي سنتي به چشم مي خورد.در مجموع بايدگفت مشهد براي هر كسي داراي جاذبه اي مي باشد.