جهت اشتراک نشریه تخصصی صنعت گردشگری، فرم زیر را تکمیل فرمایید

*
*
بدون خط تیره
*
مطابق با شکل مقابل: مانند 09123456789
*
*
*
*
بدون خط تیره
*
*
*
مثال : ۱۳۹۴/۰۱/۰۱

توجه داشته باشید که نشریه دو ماه نامه می باشد.

*
*
*
*
مثال : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مشترکین هتل

در صورتی که مشترک هتل هستید کد اشتراک خود را در زیر وارد نمایید.

*