پزشک مقیم و اورژانس

میهمانان هتل بین المللی قصر طلایی در ساعات خاصی از شبانه روز می توانند از حضور پزشک عمومی مقیم هتل و تجهیزات اورژانس ویژه در مواقع ضروری بهره مند گردند.