فرم رزرو سالن های همایش هتل بین المللی قصر طلایی

جهت برگزاری مراسم در هر یک از سالن های همایش هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

بخش اول: اطلاعات رزرو گیرنده

لطفا دراین بخش از فرم اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.

*
*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789

در صورتیکه عضو باشگاه مشترکین هتل می باشید در این قسمت شماره اشتراک خود را وارد نمایید.

فقط ارقام مانند: 05138036666

بخش دوم: مشخصات مراسم

لطفا در این بخش از فرم رزرو مشخصات مراسم خود را وارد نمایید.

*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
مثال: ولیمه، نامزدی، ترحیم...
*
در صورت لزوم نام ها توسط ویرگول جدا کنید