فرصت های شغلی در هتل بین المللی قصر طلایی

پرسشنامه استخدامی هتل بین المللی قصر طلایی

متقاضی گرامی ضمن سلام و خیر مقدم، شایسته است تمام مراحل این پرسشنامه را به دقت و با صداقت کامل تکمیل نموده و مطمئن باشید که مطالب آن تماما محرمانه تلقی خواهد شد. شایان ذکر است تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهد استخدامی برای هتل به وجود نخواهد آورد.

مشخصات فردی

متقاضی گرامی لطفا در این بخش از پرسشنامه استخدامی مشخصات فردی خود را وارد نمایید.

(الزامی)
(الزامی)
فقط ارقام را بدون خط تیره وارد نمایید
فقط ارقام مانند: ۰۵۱۲۳۴۵۶۷۸۹
(الزامی)
(الزامی)

توجه: لطفا یک تصویر با حجم کمتر از ۵۱۲ کیلوبایت را برای فرم استخدام ارائه نمایید.

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
فقط ارقام مانند: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
(الزامی)
مثال : ۱۷۵

سانتیمتر

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
به شکل مقابل وارد کنید: ۱۳۶۰/۱۲/۰۴
(الزامی)
مثال : ۸۰

کیلوگرم

وضعیت تاهل و تحصیلات

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی سوابق شغلی خود را مشخص نمایید.

(الزامی)

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی در صورتی که در موسسه یا سازمانی جهت افزایش آگاهی علمی و عملی دوره آموزشی گذرانده اید ذکر کنید.

سایر مهارت ها:

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

خواهشمند است به موارد زیر توجه داشته باشید :

  • تکمیل پرسشنامه استخدامی هیچگونه تعهد استخدام برای هتل بوجود نخواهد آورد.
  • هتل تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد.
(الزامی)
تصویر کپچا

فراخوان از ایده تا اجرا