جُرمی به نام سفر خارجی

/
دولت حاکم بر یک جامعه در حال توسعه، نه تنها نباید جلوی سفر مردم…

بخوان به نام پروردگارت که آفریدت!

/
پس از قرن چهارم میلادی و از زمانی که امپراطوران روم به مسیحیت گر…