لطفا نسبت به تکمیل فرم با صداقت و دقت اقدام بفرمایید. تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای هتل جهت استخدام ایجاد نمی کند.
پر کردن همه موارد الزامی است

مشخصات فردی
*
*
فقط ارقام را بدون خط تیره وارد نمایید
فقط ارقام مانند: 05123456789
*
*

توجه: لطفا یک تصویر با حجم کمتر از 2 مگابایت را برای فرم استخدام ارائه نمایید.

*
*
*
فقط ارقام مانند: 09123456789
*
مثال : 175

سانتیمتر

*
*
*
*
*
به شکل مقابل وارد کنید: 1360/12/04
*
مثال : 80

کیلوگرم

وضعیت تاهل و تحصیلات

*
*
*
*
*

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی سوابق شغلی خود را مشخص نمایید.

*

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی در صورتی که در موسسه یا سازمانی جهت افزایش آگاهی علمی و عملی دوره آموزشی گذرانده اید ذکر کنید.

سایر مهارت ها:

*
*
*
*
*
*
*

خواهشمند است به موارد زیر توجه داشته باشید :

  • تکمیل پرسشنامه استخدامی هیچگونه تعهد استخدام برای هتل بوجود نخواهد آورد.
  • هتل تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد.