سالن اشراف

سالن اشراف با ظرفیت 140 نفر و مجهز به سیستم صوتی است، مناسب برای برگزاری مجالس و ميهماني ها می باشد.

به زودی