سالن میتینگ

سالن میتینگ روم با ظرفیت ۲۰ نفر و مجهز به سیستم تلویزیون و صوتی است، مناسب برای برگزاری جلسات و کنفرانس های خصوصی می باشد.