تخفیفات ویژه

خدمات CIP یکطرفه رایگان ویژه اتاق های خاص

  • پرزیدنت سوییت

  • سوییت قاجاری

  • سوییت آمریکایی

  • پرنسس رویال

  • پرنسس سوییت

  • امپریال سوییت

اقامت بیشتر = هزینه کمتر

5 شب اقامت = شب ششم رایگان

7 شب اقامت = شب هشتم و نهم رایگان

9 شب = شب دهم و یازدهم و دوازدهم رایگان

  • 05138038
  • www.ghasrtalaee.com