رزرو بوفه صبحانه

فرم رزرو بوفه صبحانه

بوفه صبحانه در سالن رستوران ترنم هتل بین المللی قصر طلایی از ساعت 7:00 الی 10:30 برگزار می گردد،با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

لطفا اطلاعات خود را کامل وارد نمایید

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*
مثال: 450
*

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

رزرو رستوران

جهت برگزاری مراسم در هر یک از رستوران های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*

در صورتی که عضو باشگاه مشترکین هتل می باشید شماره اشتراک خود را وارد نمایید یا در صورت تمایل به عضو شدن روی این لینک کلیک کنید.

*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

*
رزرو کافی شاپ

جهت برگزاری مراسم در هر یک از رستوران های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*

در صورتی که عضو باشگاه مشترکین هتل می باشید شماره اشتراک خود را وارد نمایید یا در صورت تمایل به عضو شدن روی این لینک کلیک کنید.

*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

*
رزرو سالن همایش

فرم رزرو سالن های همایش هتل بین المللی قصر طلایی

جهت برگزاری مراسم در هر یک از سالن های همایش هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

بخش اول: اطلاعات رزرو گیرنده

لطفا دراین بخش از فرم اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.

*
*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789

در صورتیکه عضو باشگاه مشترکین هتل می باشید در این قسمت شماره اشتراک خود را وارد نمایید.

فقط ارقام مانند: 05138036666

بخش دوم: مشخصات مراسم

لطفا در این بخش از فرم رزرو مشخصات مراسم خود را وارد نمایید.

*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
مثال: ولیمه، نامزدی، ترحیم...
*
در صورت لزوم نام ها توسط ویرگول جدا کنید
رزرو اسپا

فرم رزرو مجموعه تفریحی و آبی، زیبایی و بهداشتی

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست رزرو خود را برای ما ارسال نمایید، اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

مشخصات اولیه

*
*
*
مثال: 09123456789
مثال: 05123456789
*
*
*
*
مثال: 1393/12/29
*
*
*
*
*
*
*
*
مثال: 1393/12/29
*
*
*
*
*
مثال: 1393/12/29
*