جهت رزرو اتاق و سوییت از لینک زیر استفاده کنید

رزرو آنلاین هتل بین المللی قصر طلایی

رزرو بوفه صبحانه

فرم رزرو بوفه صبحانه

بوفه صبحانه در سالن رستوران ضیافت هتل بین المللی قصر طلایی از ساعت 7:00 الی 10:00 برگزار می گردد،با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*
مثال: 450

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

رزرو رستوران

رزرو رستوران

جهت برگزاری مراسم در هر یک از رستوران های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*

در صورتی که عضو باشگاه مشترکین هستید، شماره اشتراک خود را وارد نمایید .

*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

*
رزرو کافی شاپ

فرم رزرو کافی شاپ

جهت رزرو در هر یک از کافی شاپ های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*

در صورتی که عضو باشگاه مشترکین هستید، شماره اشتراک خود را وارد نمایید

مثال: 450
*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.

*
رزرو سالن همایش

جهت برگزاری مراسم در هر یک از سالن های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789

در صورتیکه عضو باشگاه مشترکین هتل هستید، در این قسمت شماره اشتراک خود را وارد نمایید.

فقط ارقام مانند: 05138036666
*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*
مثال: ولیمه، نامزدی، ترحیم...
*
رزرو اسپا و مجموعه آبی تفریحی

رزرو مجموعه تفریحی و آبی، زیبایی و بهداشتی

با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست رزرو خود را برای ما ارسال نمایید.

*
*
مثال: 09123456789
مثال: 05123456789
*
*
*
*
مثال: 1393/12/29
*
*
*
*
*
*
*
*
مثال: 1393/12/29
*
*
*
*
*
مثال: 1393/12/29
*