فرم رزرو بوفه صبحانه

بوفه صبحانه در سالن رستوران ترنم هتل بین المللی قصر طلایی از ساعت 7:00 الی 10:30 برگزار می گردد،با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند.

لطفا اطلاعات خود را کامل وارد نمایید

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789
فقط ارقام مانند: 05138036666
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*
مثال: 450
*

انجام تقاضای خاص تضمین شده نیست، اما هتل نهایت تلاش را برای برآورده کردن خواسته شما انجام خواهد داد.