رستوران ها

 • غذاهای سنتی و محلی
 • سرو غذا 12:00 تا 24:00
 • ظرفیت 100 نفر
 • طبقه دوم
 • انواع غذاهای ایرانی و بین المللی
 • ساعت سرویس دهی 24 ساعت شبانه روز
 • ظرفیت 500 نفر
 • طبقه اول
 • متنوع ترین بوفه صبحانه کشور
 • ساعت 7 الی 10 صبح
 • ظرفیت 600 نفر
 • طبقه منفی یک
 • سروانواع غذاهای پنج قاره جهان
 • ساعات ۱۲ الی ۲۴
 • ظرفیت 100 نفر
 • طبقه دوم
 • غذاهای ایرانی و بین المللی
 • ساعت سرویس دهی 24 ساعته
 • ظرفیت 140 نفر
 • طبقه اول
 • انواع غذاهای ایرانی و بین المللی
 • سه ماه تابستان
 • ظرفیت 100 نفر
 • طبقه دوم

رستوران فرانسیسکو

 • غذاهای ایتالیایی
 • 12 ظهر الی 1:30 بامداد
 • ظرفیت 55 نفر
 • طبقه همکف