استخر

گرمای مطلوب یکی از بهترین روش های تمدد اعصاب می باشد. همچنین بعد از تمرین های ورزشی سنگین بهبود درد و اسپاسم عضلات را تسریع می بخشد.

این خدمات شامل: سونا خشک، سونا بخار و جکوزی است. به علت داشتن استخر کم عمق ویژه کودکان زیر 4 سال و حضورغریق نجات های آموزش دیده و متبحر، در هر دو شیفت بانوان و آقایان از ویژگی های دیگر مجموعه آبی هتل بین المللی قصر طلایی است.